Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zwiększenie hodowli bydła w gospodarstwie rolnym do 72,4 DJP 2019-06-12 08:40:20
"Budowa dwóch zastawek melioracyjnych zatrzymujących odpływ wody z polderu zalewowego w m. Porzecze, Gmina Boleszkowice" 2019-06-12 07:51:23
Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowego oznakowania szlaku żeglugowego w km. 623,6 rz. Odry w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły 2018-12-06 14:28:10
Budowa elektrowni fotowoltaicznych PV Boleszkowice 1, linii kablowych SN i nn wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, placami i drogami wewnętrznymi oraz niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi 2018-10-15 07:09:04
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Boleszkowice na lata 2017 - 2023 2018-02-05 12:51:42
Przetwarzanie (odzysk) odpadów w instalacji będącej rekultywacją składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i objęte w miejscowości Boleszkowice na działce o nr ewidencyjnym 1206/1 obręb Boleszkowice, Gmina Boleszkowice 2018-01-10 11:18:53
Budowa zespołu elktrowni wiatrowych wraz z niezbedna infrastrukturą towarzyszącą pod nazwa Farma Wiatrowa Mieszkowice, realizowanego na terenie Gminy Mieszkowice obręb Zielin i Gminy Dębno obreb Smolnica 2014-07-09 07:54:32
Uruchomienie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz miejsc demontażu pojazdów. 2015-04-22 14:40:01
Remont odcinka drogi krajowej nr 31 w miejscowości Boleszkowice wraz z przebudową przepustów, budową kanalizacji deszczowej i chodników. 2010-01-26 09:03:32
"Eksploatacja i przeróbka złoża kruszywa naturalnego Kaleńsko Pole Zachodnie Nr 1" w m. Kaleńsko. 2010-01-26 09:16:12
"Przebudowa drogi lokalnej w skład której wchodzą działki o numerach ewidencyjnych 109 i 131 leżące w obrębie miejscowości Chlewice" 2010-01-26 09:42:03
"Przebudowa śródpolnego odcinka drogi powiatowej nr 2133Z Boleszkowice-granica powiatu" w m. Boleszkowice, ul. Osadników. 2010-01-26 10:09:30
"Rozbudowa hali produkcyjnej w firmie Z.P.H.U. Fol-Janx w m. Namyślin" 2010-01-26 10:39:59
"Rozbudowa mostów w miejscowości Chwarszczany: w km 94+201 na rzeką Myślą, JNI 14210010 i w km 94+305 nad kanałem, JNI 14210011, na odcinku drogi krajowej Chojna-Kostrzyn, wraz z przebudową dojazdów i drogi pomiędzy obiektami" w m. Chwarszczany. 2010-01-26 11:58:28
"Budowa chodników w miejscowości Boleszkowice wzdłuż ulic Żeromskiego i Obodrytów" 2010-03-23 08:07:06
"Budowa magazynowo- produkcyjno- warsztatowego obiektu o powierzchni 1500 m2 oraz wiaty magazynowej o powierzchni 1000 m2" realizowana w m. Kaleńsko 2010-06-24 13:13:41
"Budowa Zespołu Elektrowni Wiatrowych Wysoka" wraz z niezbędną infrastrukturą. 2010-01-26 11:21:30
"Melioracje szczegółowe użytków rolnych- Boleszkowice" 2010-06-24 13:18:29
"Eksploatacja i przeróbka złoża kruszywa naturalnego w kopalni Namyślin-Wielopole" w kategorii C1 w obrębie Namyślin, gmina Boleszkowice, powiat Myślibórz, województwo zachodniopomorskie. 2010-02-19 13:34:55
"Modernizacja Instalacji Odnawialnego Źródła Energii w km 9+000 rzeka Myśla" położonego na terenie m. Gudzisz, gmina Boleszkowice. 2012-02-07 14:44:04