Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Ogłoszenie Wójta Gminy Boleszkowice o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa - Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Boleszkowice 2010-12-07 15:47:51
Ogłoszenie Wójta Gminy Boleszkowice o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa - miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu Kaleńsko w gminie Boleszkowice 2010-12-07 15:44:54
Ogłoszenie Wójta Gminy Boleszkowice o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa - miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębu Boleszkowice w gminie Boleszkowice 2010-12-07 15:41:59
Wójt Gminy Boleszkowice informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu * projektu miejscowego planu zagospodarowania dla części obrębu Boleszkowice w Gminie Boleszkowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko * projektu miejscowego planu zagospodarowania dla części obrębu Kaleńsko w Gminie Boleszkowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2010-09-06 15:00:13
Wójt Gminy Boleszkowice informuje O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Boleszkowice 2010-08-11 10:57:33
Wójt Gminy Boleszkowice ogłasza konkurs ofert na najem z dniem 15.04.2010 r. pomieszczenia położonego w m. Namyślin 70 (aktualny sklep spożywczy) o pow.35 m2 2010-03-08 10:12:18
Urząd Gminy w Boleszkowicach informuje, iż w tut. urzędzie, pokój nr 16 dostępna jest do wglądu dokumentacja projektowa planowanej inwestycji pn.: "Budowa chodników w miejscowości Boleszkowice wzdłuż ulic Żeromskiego ( od skrzyżowania z ulicą Poniatowskiego) od posesji nr 3 do posesji nr 19b oraz budowa chodników wzdłuż ulicy Obodrytów" 2010-02-10 15:06:01
Zawiadomienie na sesję 2010-01-21 14:19:39