Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Boleszkowice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenia Nieruchomości 2011-04-28 14:28:22
Zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 5 stycznia 2010 roku w spawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych oraz umieszczanie w pasie drogowym tych dróg urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 2010-01-06 10:26:56
Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie: zmiany do arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Boleszkowicach 2010-01-29 12:54:13
Zarządzenie Nr 10/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 03 marca 2010 r. w sprawie: zmiany do arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Boleszkowicach 2010-03-05 07:59:58
Zarządzenie Nr 3/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej 2010-02-01 07:39:04
Zarządzenie Nr 5/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 02 lutego 2010r. w sprawie: powołania rzeczoznawców do szacowania zwierząt oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego w rozumieniu przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych i pasz, oraz sprzętu 2010-02-02 08:15:04
Zarządzenie Nr 9/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 03 marca 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn "Obsługa bankowa i kasowa Urzędu Gminy Boleszkowice oraz jednostek organizacyjnych podległych Urzędowi Gminy Boleszkowice w okresie od 20 kwietnia 2010r. do 19 kwietnia 2012r." 2010-03-05 07:55:14
Zarządzenie NR 12/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn "Budowa i remont obiektów pełniących funkcje społeczno - kulturalne na terenie Gminy Boleszkowice - budowa świetlicy wiejskiej w Gudziszu i remont świetlicy w Wysokiej" 2010-03-22 09:19:58
Zarządzenie NR 13/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie:powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn "Przebudowa drogi lokalnej w skład której wchodzą działki o numerach ewidencyjnych 109 i 131 leżące w obrębie miejscowości Chlewice". 2010-03-25 08:41:13
Zarządzenie NR 14/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: powołania Koordynatora CAF 2010-03-29 15:05:21
Zarządzenie NR 15/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 25 marca 2010 r. w sprawie: powołania grupy samooceny 2010-03-29 15:08:51
Zarządzenie NR 16/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 26 marca 2010r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli 2010-03-29 15:03:31
Zarządzenie NR 17/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie:powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością 2010-03-29 15:11:34
Zarządzenie NR 18/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie: powołania Zespołu do spraw opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością 2010-03-29 15:14:01
Zarządzenie Nr 20/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie: zasad organizacji pracy placówek oświatowych na rok szkolny 2010/2011 dla których organem prowadzącym jest Gmina Boleszkowice 2010-04-23 10:10:11
Zarządzenie Nr 21/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 22.04.2010 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów : Gminnego Przedszkola w Boleszkowicach oraz Zespołu Szkół w Boleszkowicach. 2010-04-22 11:23:11
Zarządzenie Nr 24/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie: powierzenia obowiązków prowadzenia programu pn."Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej 2010" 2010-05-18 10:12:32
Zarządzenie Nr 26/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 11 maja 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Boleszkowicach 2010-05-18 10:01:06
Zarządzenie Nr35/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 8 czerwca 2010r. w sprawie: powołania komisji przetargowej 2010-06-08 14:17:11
Zarządzenie Nr 27/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie: wyznaczenia terminu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Boleszkowicach 2010-05-18 10:03:33
Zarządzenie Nr 28/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie: zmiany do arkusza organizacyjnego Publicznego Gimnazjum w Boleszkowicach 2010-05-18 10:07:53
Zarządzenie Nr 31/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 31 maja 2010r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego arkusza organizacji Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach 2010-06-01 14:41:21
Zarządzenie Nr 32/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 31 maja 2010r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego arkusza organizacji Zespołu Szkół w Boleszkowicach 2010-06-01 14:42:33
Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 01 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku 2010-06-01 14:46:32
Zarządzenie Nr 34/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r. 2010-06-08 14:15:28
Zarządzenie Nr 37/10 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie: terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2010/2011 naukę w klasach I - III szkoły podstawowej i w klasie II gimnazjum oraz dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizujących w roku szkolnym 2010/2011 obowiązek szkolny lub obowiązek nauki. 2010-06-30 09:50:52
Zarządzenie Nr 39/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie: powołania Komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych na terenie Gminy Boleszkowice w wyniku powodzi i związanymi z tym zalaniami i podtopieniami na przełomie maja i czerwca 2010 roku 2010-07-12 08:13:22
Zarządzenie Nr 40/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2010-07-14 10:32:10
Zarządzenie Nr 41/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 14 lipca 2010r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2010-07-14 10:37:38
Zarzadzenie Nr 44/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej. 2010-07-30 11:14:52
Zarządzenie Nr 46/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 20 sierpnia 2010 w sprawie: powołania komisji ds. przekazania mienia w związku ze zmianą na stanowisku kierowniczym z dniem 01.09.2010r. w Przedszkolu Gminnym w Boleszkowicach. 2010-09-07 10:06:35
Zarządzenie Nr 47/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 28/2009 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników 2010-09-07 10:08:48
Zarządzenie Nr 52/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 06 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach 2010-10-15 14:51:53
Zarządzenie Nr 53/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 08 października 2010r. w sprawie zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół w Boleszkowicach 2010-10-15 14:54:36
Zarządzenie Nr 55/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 15 października 2010r. w sprawie przyjęcia protokołu z likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty w Boleszkowicach 2010-10-15 14:56:50
Zarzadzenie Nr 66/2010 Wójta Gminy Boleszkowice w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r. 2010-12-08 14:19:23
Zarządzenie Nr 67/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 06 grudnia 2010r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół w Boleszkowicach 2010-12-07 09:19:55
Zarządzenie Nr 68/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 06 grudnia 2010r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektorowi Przedszkola Gminnego w Boleszkowicach 2010-12-07 09:16:44
Zarzadzenie Nr 69/2010 Wójta Gminy Boleszkowice w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka 5/6 w m. Gudzisz. 2010-12-10 12:35:03
Zarządzenie Nr73/2010 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na najładniejszą dekorację świąteczną posesji na terenie Gminy Boleszkowice 2011-01-04 13:11:18