Zaproszenie do wzięcia udziału w negocjacjach na sprzedaż drewna


Boleszkowice dnia 10.12.2009 r.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Boleszkowice zaprasza do udziału

w negocjacjach na sprzedaż drewna

Wójt Gminy Boleszkowice przeznacza do sprzedaży w drodze negocjacji następującą ilość i gatunek drewna:

1. 46,6 m3 drewna- liściaste, z gatunku „topola”, cenna wywoławcza 3.000,00 zł + (7% VAT od wylicytowanej ceny)

Drewno należy pozyskać, we własnym zakresie i na własny koszt, z 23 drzew rosnących w pasie drogi gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 615 w miejscowości Boleszkowice do dnia 31.12.2009 r. Drzewa zaznaczone są lekkim zaciosem na pniu.

Negocjacje odbędą się w dniu 18.12.2009 roku o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Boleszkowice. Warunkiem przystąpienia jest wpłacenie wadium w kwocie 300,00 zł. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Boleszkowice, przy ul. Świerczewskiego 24 w godz. od 8.00 do 15.00 lub na konto Urzędu Gminy: Bank PEKAO S.A. I O/ Dębno 64124035521111000040464679 najpóźniej do dnia 17.12.2009 r. Wadium wpłacone przez uczestnika negocjacji, który negocjacje wygrał zalicza się na poczet kupna. Cała wynegocjowana kwota winna być wpłacona najpóźniej w dniu podpisania stosownej umowy.

W przypadku uchylenia się uczestnika od podpisania umowy wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Boleszkowice, a negocjacje czyni nieważnymi.

Pozostałym uczestnikom negocjacji wadium zostanie zwrócone po odbytych negocjacjach.

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia negocjacji bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o przedmiocie negocjacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Boleszkowice przy ul. Świerczewskiego 24 osobiście lub telefonicznie tel. 0957606124 wew. 36

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

10.12.2009 r.

Zdjęto

…………………………..

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Fira 10-12-2009 14:15:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Fira 10-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Fira 10-12-2009 14:16:42