Przetarg 25.02.2005


WÓJT GMINY W BOLESZKOWICACH

o g ł a s z a

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych będących własnością GMINY BOLESZKOWICE

L.p.

Położenie

nieruchomości

Nr dz.

Pow.

w m2

Nr KW

Cena wywoławcza

Wadium

Min. postąpienie

Przeznaczenie w planie

zagosp. przestrzen.

Ob. do dnia 31.12.2002r.

Podatek VAT w wysokości 22%,

1.

Boleszkowice

727/6

6794

22622

13.000

1.300

650

Zabudowa zagrodowa, jednorodzinna z usługami nieuciążliwymi o strefie nie przekraczającej terenu działki.

22% - naliczany od wylicytowanej ceny

2.

Boleszkowice

1508/1

1011

20736

8.000

800

400

Ośrodek usługowy. Program: dom handlowy, parking na 20 miejsc postojowych, centrala telefoniczna, bank spółdzielczy. Istniejąca zabudowa mieszkaniowa do remontu i odtworzenia z dopuszczeniem uzupełniającej zabudowy jednorodzinnej w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

22% - naliczany od wylicytowanej ceny

Przetarg odbędzie się w dniu 25.02.2005 roku , o godz. 8.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Boleszkowicach . Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacanie wadium . Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Boleszkowice , przy ulicy Świerczewskiego 24 w godzinach od 9.00 do 14.00 lub na konto Urzędu Gminy :

Bank PEKAO S.A.I O/Dębno 64124035521111000040464679 najpóźniej do dnia 22.02.2005 roku .

Wadium opłacone przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał zalicza się na poczet wylicytowanej nieruchomości , która winna być wpłacona najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się uczestnika od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz gminy Boleszkowice a przetarg czyni niebyłym.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po odbytym przetargu.

W przetargu mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne oraz cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców jeżeli wpłacą wadium w podanej wysokości oraz określonym terminie i miejscu .

Wójt Gminy zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje o w/w nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Boleszkowicach przy ul. Świerczewskiego 24 osobiście lub telefonicznie tel. : 095-760-61-24 wew. 36.

Wywieszono na tablicy dnia 25.01.2005 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ...........................

Sporządził: Bolesław Czyżewski - podinspektor

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marcin Kozłowski 26-01-2005 16:15:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marcin Kozłowski 26-01-2005
Ostatnia aktualizacja: Marcin Kozłowski 26-01-2005 16:15:26